Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Telefono numeris

 

El. pašto adresas

Darius Janušauskas Direktorius 8-425 56798, 8-686 73712 direktorius@autobusu-parkas.lt
Vyr. inžinierius 8-614 05930 inzinierius@autobusu-parkas.lt
Vida Gaudiešienė Vyr. finansininkė 8-425 56497 finansai@autobusu-parkas.lt
Loreta Avelienė ekonomistė 8-425 56497 ekonomistas@autobusu-parkas.lt
Jolanta Jurgelienė vyr. dispečerė 8-425 59652, 8-616 39410 virsininke@autobusu-parkas.lt
Birutė Kontrimienė buhalterė atlyginimų 8-425 56497 personalas@autobusu-parkas.lt
Indrė Danelavičienė buhalterė 8-425 56497 buhaltere@ autobusu-parkas.lt