UAB Naujosios Akmenės autobusų parkas, vykdydamas viešuosius pirkimus, vadovaujasi 2017 m. gegužės 2 d. LR  pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu. Vadovaujantis šio įstatymo 38 straipsniu, planuojamų atlikti pirkimų suvestinės yra skelbiamos centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

 
 
Skip to content