INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Darbuotojų grupės Dirbančiųjų faktinis etatų  sk. 2018 m. vid. mėn. bruto darbo užmokestis Dirbančiųjų faktinis etatų  sk. 2019 m. II ketv.  vid. mėn. bruto darbo užmokestis (padidinus koeficientu 1,289)
Vadovai 3,0 1005 3,0 1456
Administracijos darbuotojai 3,75 600 4,75 849
Vairuotojai-konduktoriai 21,0 648 21,0 930
Remonto dirbtuvių darbininkai 7,20 484 5,92 670
Mechanikai- sargai 2,75 527 2,75 758
Autobusų stoties darbuotojai 4,75 444 4,95 641
Valytojai- autobusų plovėjai 2,00 441 2,80 604
Iš viso 44,45 598 45,17 860